Ing. Jakub Ivan Vanko


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Objavovanie znalostí
Data mining
Jazyky pre dátovú analytiku
Podniková analytika

O Mne

Som interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je doc. Ing. Peter Bednár, PhD..Téma mojej dizertačnej práce je Metódy spracovania prirodzeného jazyka pre organizáciu znalostí v kolaboratívnom prostredí..

  • V roku 2019 som ukončil 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Shiny Dashboard aplikácia na podporu medicínskych procesov pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD.. 
  • V roku 2021 som ukončil 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Faktorová analýza a jej využitie pri určovaní kardiovaskulárneho rizika pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD.. 

Výučba zimný semester

Manažment znalostí

zimný semester, 2.Ing

Výučba letný semester

Analýza a návrh informačných systémov 2


letný semester, 2.Bc

Publikácie

(2021) Zuzana Pella, Dominik Pella, Ján Paralič, Jakub Ivan Vanko, Ján Fedačko
Analysis of Risk Factors in Patients with Subclinical Atherosclerosis and Increased Cardiovascular Risk Using Factor Analysis
In: Diagnostics. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021 Roč. 11, č. 7 (2021), s. [1-24] [online]. - ISSN 2075-4418

(2019) Ľudmila Pusztová, Jakub Ivan Vanko, Ján Paralič
Kardiovaskulárne ochorenia a ich predikcia
In: Electrical Engineering and Informatics 10 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 268-274. - ISBN 978-80-553-3342-7

Projekty

  • VEGA projekt č. 1/0685/21 (Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Zistiť viacKKUI
FEI
CHI
Top